Skip to content

區皓蒽​

物理治療師
諾丁漢大學物理治療學(榮譽)理學士
Kinesio Taping 肌肉貼布證書課程
香港物理治療學會認證針灸執行者
香港物理治療師管理委員會認可Part1a 物理治療師
現代針灸學文憑
Humansa 物理治療及健身中心
香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 ATELIER 18樓1806-08室

香港中環皇后大道中16-18號新世界大廈2座5樓

分享相關資料