Skip to content

李書慧​

物理治療師
物理治療碩士(英國)
生理學(榮譽)學士, 愛爾蘭
臨床針灸學文憑 (香港大學)
Humansa 物理治療及健身中心
香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 ATELIER 18樓1806-08室

香港中環皇后大道中16-18號新世界大廈2座5樓

分享相關資料